Polityka prywatności 

Ważna od 10 lipca 2019r 

Administrator danych osobowych 

LOOKSTORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783720, NIP: 6322023139, REGON: 383207810

Cele przetwarzania danych: 

Zamówienie w sklepie na stronie www.lookstore.com.pl   – w tym celu Kupujący może założyć konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, należy  podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, płeć, wiek.  Należy również podać login i hasło, które posłuży do logowania do strony sklepu. Login oraz hasło nie jest dostępne dla administratora danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Zamówienia można również składać bez konieczności zakładania konta, jednak w tym celu należy podać imię i nazwisko, adres wysyłki, e – mail oraz numer telefonu. 

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w  dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte na koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Z chwilą usunięcia konta usunięte zostaną  również dane w nim zawarte. Usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych  z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili istnieje  możliwości sprostowania danych zawartych na  koncie lub  usunięcia  konta.  Kupującemu przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa 
w art. 20 RODO.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora  w celach statystycznych. Administrator ma również  obowiązek przechowywać faktury z  danymi osobowymi Kupującego przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Kupujący nie możne  również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący ma prawo  do usunięcia  danych z bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

Newsletter

W celu zapisania się do  newslettera, należy podać  adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera.  W każdej chwili można  sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

W momencie składania reklamacji lub odstąpienia od umowy Kupujący przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane  w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Kupujący nie może  również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący ma prawo do żądania usunięcia  danych. 

Komentarz

Dodając  komentarz na stronie sklepu, pod danym produktem, należy wypełnić  formularz i podając  adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane  podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z Administratorem   za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Kupujący przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Kupujący może  zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.   Dane te są  przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji . Nadawca wiadomości  ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na  nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Nadawcy.

Bezpieczeństwo.  Administrator serwisu www.lookstore.com.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń.  Administrator gwarantuję  poufność wszelkich przekazanych  danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.  Dane mogą być przetwarzane przez  podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator  przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na  rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1.          Biuro Rachunkowe „Promir” – Jaworzno, ul. Mostowa 10 -  celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
 2.          Firma Kurierska InPost – w celu wysyłania i dostarczania towaru i usług. 
 3.          LH.PL SP. Z O.O. - UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ -  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

Wszystkie osoby korzystające ze strony www.lookstore.com.pl mają prawa  związane z przetwarzaniem danych osobowych :

 •           prawo dostępu do  danych,
 •           prawo do sprostowania danych,
 •           prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 •           prawo do usunięcia  danych,
 •           prawo do przenoszenia  danych,
 •           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •           prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych ( jeśli była wcześniej udzielona ),
 •           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka prywatności

Ważna od 25 maja 2018 r

Administrator danych osobowych

Gabriela Widzisz Looksore 

NIP 632 119 52 81

REGON: 243279034

Cele przetwarzania danych:

Zamówienie w sklepie na stronie www.lookstore.com.pl   – w tym celu Kupujący może założyć konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, należy  podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, płeć, wiek.  Należy również podać login i hasło, które posłuży do logowania do strony sklepu. Login oraz hasło nie jest dostępne dla administratora danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Zamówienia można również składać bez konieczności zakładania konta, jednak w tym celu należy podać imię i nazwisko, adres wysyłki, e – mail oraz numer telefonu.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w  dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte na koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Z chwilą usunięcia konta usunięte zostaną  również dane w nim zawarte. Usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych  z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili istnieje  możliwości sprostowania danych zawartych na  koncie lub  usunięcia  konta.  Kupującemu przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa
w art. 20 RODO.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora  w celach statystycznych. Administrator ma również  obowiązek przechowywać faktury z  danymi osobowymi Kupującego przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Kupujący nie możne  również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący ma prawo  do usunięcia  danych z bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

Newsletter

W celu zapisania się do  newslettera, należy podać  adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera.  W każdej chwili można  sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje  również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

W momencie składania reklamacji lub odstąpienia od umowy Kupujący przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane  w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Kupujący nie może  również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący ma prawo do żądania usunięcia  danych. 

Komentarz

Dodając  komentarz na stronie sklepu, pod danym produktem, należy wypełnić  formularz i podając  adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane  podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z Administratorem   za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Kupujący przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Kupujący może  zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.   Dane te są  przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji . Nadawca wiadomości  ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na  nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Nadawcy.

Bezpieczeństwo.  Administrator serwisu www.lookstore.com.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń.  Administrator gwarantuję  poufność wszelkich przekazanych  danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.  Dane mogą być przetwarzane przez  podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator  przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na  rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1.          Biuro Rachunkowe „Promir” – Jaworzno, ul. Mostowa 10 -  celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
 2.          Firma Kurierska InPost – w celu wysyłania i dostarczania towaru i usług.
 3.          LH.PL SP. Z O.O. - UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ -  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

Wszystkie osoby korzystające ze strony www.lookstore.com.pl mają prawa  związane z przetwarzaniem danych osobowych :

 •           prawo dostępu do  danych,
 •           prawo do sprostowania danych,
 •           prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 •           prawo do usunięcia  danych,
 •           prawo do przenoszenia  danych,
 •           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •           prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych ( jeśli była wcześniej udzielona ),
 •           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

.